Press "Enter" to skip to content

Revista letrare

Mëmëdheu

Mëmëdhe quhetë toka ku më ka rënurë koka, ku kam dashur mëm’e atë, ku më njeh dhe gur’ i thatë…