Press "Enter" to skip to content

Revista Letrare

Në parkun që mbuluan fletët

Në parkun q’ë mbuluan fletët Të dy ne ecim qetësisht, Pas shijes saj ka shtruar vjeshta Qilim të verdhë natyrisht. Dhe ndoshta si një ëndërr…