Press "Enter" to skip to content

Revista letrare

Mejtimi

Rri mejtohem shumë herë Tek perëndon yll’i zjarrtë, Edhe hapetë një derë, Soje rrjeth një drit’ e artë. Retë, nga pak’ e nga pakë, Marrën një tjatër fytyrë, Bënenë të kuqe flakë, E deti ndrin si pasqyrë. Oh! sa të bukura janë Fushatë që gjelbërojnë, Qiejtë që s’kanë anë, Luletë…

error: Content is protected !!