Press "Enter" to skip to content

Revista Letrare

Vaje

Që ditën që vdiqe, që kur s’të kam parë Lotët që kam derdhur, s’më janë dhe tharë Shumë vjetë u…

error: Content is protected !!