Press "Enter" to skip to content

Llogaritësi i fjalëve

Përse shërben dhe si përdoret llogaritësi i fjalëve unike?

Nëse volumi i një vepre flet për përkushtimin e autorit, numri i fjalëve unike në tekst dëshmon për pasurinë gjuhësore të veprës. P.sh: “Merkuna e zezë” e Agron Tufës ka 33600 fjalë dhe 7738 fjalë unike, që tregon gjuhën e pasur të Tufës. Romanin e Arbër Ahmetaj, “I huaji, ai kosovari“, ka 50018 fajalë dhe 10248 fjalë unike. Këta janë veç dy shembuj, por letërsia shqipe ka një mal me vepra të pasura.

Llogarirësi i fjalëve është krijuar thjesh për t’i dhënë autorëve një ide të përafërt për dorëshkrimet e tyre. Asnjë nga tekstet e hedhura këtu nuk ruhet nga faqja dhe fshihen sapo faqja mbyllet apo një tjerër tekst përllogaritet.


Fjalë:
Fjalë unike: