Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Autorë shqiptarë”

Martin Hajdeger, filozofi i qenies

http://tbn3.google.com/images?q=tbn:JrdfmgYe0yWtFM:http://www.notrack.org/index.php%3Fq%3Duggc%253A%252F%252Fhcybnq.jvxvzrqvn.bet%252Fjvxvcrqvn%252Frb%252F6%252F66%252FUrvqrttre.wcrtAi mbante gati gjithmonë një xhaketë me prerje te pazakontë, që dukej si xhaketë e ushtarakëve apo e zbuluesve; kishte një jakë që ngjitej deri tek qafa, me dy të kthyera të gjera e te drejta nga të dy anët dhe mes njerëzve ai mbante një lloj sjellje provokuese, të sigurt në vetvete dhe gati për tu hedhur në mbrojtje sikur të ndjehej se mund ta sulmonin nga çasti në çast.
Sytë I kishte të zinj, mbizotërues dhe në të njëjtën kohë tepër masaprovues si të mos I pëlqente ta shihte botën që e rrethonte të larë nga dielli.