Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Publicistikë”

“Kryqi i harresës” dhe fataliteti i kanunit

Fataliteti i kanunit në shoqërinë postmoderne shqiptare. Mbi romanin “Kryqi i harresës”, Flutura Açka (“Mos vrit!” – Eksodi 20:13) “Letërsia duhet të ketë karakter social dhe funksion edukativ e ndërgjegjësues” – një kambanë të tillë brehtiane pata si reminishencë pas lëçitjes së romanit “Kryqi i harresës”, i shkrimtares Flutura Açka.…