Press "Enter" to skip to content

Cikël poetik

* * * Dremit Danimarka. Kështjellës Elsinor, mesnatës sillen dy mbretër. Me skeptër i pari, fron e kurorë, fantazmë që…