Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Përkthime”

Tri poezi

Abraham Joshua Heschel (1907-1972) Rabin, teolog dhe mendimtar amerikan, me origjinë nga Polonia. Konsiderohet si një prej mendimtarëve dhe figurave religjioze më të shquara të shek. XX. U edukua në gjimnazin e Vilnusit (Lituani) dhe në universitetin “Wilhelm Von Humboldt” të Berlinit. Që nga viti 1945 e deri në fund…