Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Përkthime”

Balta (fragment)

Pjesa e mëposhtme është shkëputur nga libri “Balta” i shkrimtarit Kristos Armando Gezos, shtëpia botuese “Pika pa sipërfaqe” (prill, 2022), me përkthim të Eleana Zhakos. “Balta” spikat për strukturën e gjatë të fjalive, e cila i përshtatet gjendjes psikologjike të protagonistit, shenjat e pakta të pikësimit dhe monologët e brendshëm,…

Atje